Harmonogram spotkań 2024

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkania naukowe Instytutu Geologii i Polskiego Towarzystwa Geologicznego Oddział w Poznaniu oraz Koła Naukowego Geologów.

Harmonogram spotkań – semestr letni – do pobrania

28.02.2024 prof. UAM dr hab. Jędrzej Majewski
Analiza tsunami w przeszłości: spostrzeżenia z dwóch przykładowych stanowisk badań w Indonezji

06.03.2024 prof. UAM dr hab. Marcin Słowik
Co warto zobaczyć w Karolinie Południowej – wybrane miejsca cenne pod względem przyrodniczym i historycznym

13.03.2024 prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk
Antropocen w osadach jeziora Shalkar (Kazachstan)

20.03.2024 prof. UAM dr hab. Joanna Rotnicka
Wpływ gęstości traw na rozwój wydm przednich (bariera łebska)

10.04.2024 dr inż. Mariusz Chromik
„CHEMKOP” Kraków Metody badań własności skał solnych na potrzeby budowy podziemnych magazynów substancji

17.04.2024 prof. dr hab. Tomasz Zieliński
Geologia a historia architektury i rzeźby w Polsce

24.04.2024 dr Monika Nowak
Chemiczny zapis interakcji między ksenolitem perydotytowym, a wynoszącą go magmą

15.05.2024 prof. UAM dr hab. Karolina Lewińska
Występowanie i rozpuszczalność antymonu w glebach południowo-zachodniej Polski

22.05.2024 mgr Rafał Kiełczewski
Holoceńska historia rozwoju ekosystemów torfowisk źródliskowych alkalicznych na przykładzie dwóch stanowisk z terytorium Polski i Łotwy