Harmonogram spotkań 2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenia Oddziału Poznańskiego
Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Najbliższe z nich to:

08.11.2023 mgr Dagmara Frydrychowicz
Kolej linowa w Koninie? Czyli o nietypowym transporcie węgla do brykietowni

15.11.2023 dr Bogumił Nowak
Projekt odbudowy zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

22.11.2023 prof. ING PAN dr hab. Piotr Krzywiec
O możliwościach wykorzystania danych sejsmiki refleksyjnej do płytkich badań Geologicznych (referat wspólny z AMU SC AAPG)

29.11.2023 prof. dr hab. Janusz Skoczylas
Paweł, Edmund Strzelecki (1797-1873) – geolog i podróżnik
(referat wspólny z AMU SC AAPG)

6.12.2023 prof. UAM dr hab. Marcin Słowik
Zmiany układów koryt rzecznych w dolinie Dravy (Węgry) i Congaree (USA) w późnym glacjale i holocenie

13.12.2023 prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk
Antropocen w osadach jeziora Shalkar (Kazachstan)

10.01.2024 mgr Szymon Świątek
Cechy teksturalne osadów podatnych na upłynnienie – najnowsze wyniki badań terenowych

17.01.2024 dr Robert Sokołowski (UG)
Gdzie szumiało morze we wczesnym miocenie? Nowy model facjalny osadów dolnego miocenu, Pobrzeże Kaszubskie, Polska N

24.01.2024 dr Ditta Kicińska
Znaczenie klastycznych osadów jaskiniowych w odtwarzaniu historii geologicznej obszarów krasowych (wybrane przykłady)

31.01.2024 prof. dr hab. Błażej Berkowski
Głębokomorskie koralowce miękkiego dna (przykłady z dewonu Maroka)

WYKAZ WYSTĄPIEŃ NAUKOWYCH ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PTGeol 2023

1. 11. 01. 2023 (nr 545 w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)
Prof. dr hab. Tomasz Zieliński (Instytut Geologii UAM)
Dolomity – geologia i trochę historii
Referat w trybie stacjonarnym, łączony z Zebraniem Naukowym IG UAM

2. 18. 01. 2023 (nr 546 w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)
Dr Daniel Zawal (Instytut Geologii UAM)
Wykorzystanie kruszyw recyklingowych w kontekście emisji dwutlenku węgla w budownictwie
Referat w trybie stacjonarnym, łączony z Zebraniem Naukowym IG UAM

3. 15.03.2023, (nr 547 w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)
Prof. dr hab. Jan Przybyłek (Instytut Geologii UAM)
Wpływ odwodnienia górniczego i rekultywacji wodnej odkrywek węgla brunatnego Tomisławice i Lubstów na stosunki gruntowo-wodne Pojezierza Kujawskiego
Zaprasza Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego

4. 22.03.2023 (nr 548 w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)
Mgr Weronika Materkowska
Na czym polegają sejsmiczne badania litosfery? Przykłady z Sudetów, Finlandii i dna Oceanu Arktycznego

5. 29.03.2023(nr 549 w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)

Uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanej kończyny dinozaura (pomiędzy salami nr 12 i 13) i okolicznościowe referaty:
Dr Mateusz Antczak, Polacy nie gęsi … swoje dinozaury mają
Mgr Szymon Górnicki, Jak obecnie rekonstruujemy dinozaury?
Zaprasza Koło Naukowe Geologów UAM

6.  5.04.2023 (nr 550) w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)

Dr Weronika Erdmann
Pole magnetyczne Ziemi, innych planet Układu Słonecznego i egzoplanet, a możliwość pojawienia się życia.

7. 19.04.2023, (nr 551) w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)

Dr Jan Król
Paleoekologia heliolitidów a przyszłość raf koralowych

8. 17.05.2023 (nr 552) w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)

dr hab. Stanisław Burliga
Budowa i ewolucja wysadu solnego Kłodawy

9. 18.10.2023 (nr 553) w chronologicznej numeracji ciągłej referatów OP PTGeol)

dr hab. Michał Jakubowicz
Współczesne” wysięki metanu w paleozoicznych oceanach