Harmonogram spotkań 2021/2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenia Oddziału Poznańskiego
Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Najbliższe z nich to:

Sympozjum Historyczne Polskiego Towarzystwa Geologicznego

„ODDZIAŁY I SEKCJE PTGEOL – DZIAŁALNOŚĆ I ICH ROLA W TOWARZYSTWIE”

z wystąpieniem Prof. dr hab. Janusza Skoczylasa
dotyczącym dziejów Oddziału Poznańskiego PTGeol.

Sympozjum jest jednym z przedsięwzięć organizowanych w ramach obchodów
Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Sympozjum odbędzie się 21 stycznia 2022 r. o godz. 10.00
w formie on-line. Link do spotkania oraz plan sympozjum znajduje się w pliku.

 

Jak dotąd, w roku akademickim 2021/2022 w ramach działalności Oddziału Poznańskiego PTGeol odbyły się następujące referaty:

  • 08.12.2021 – Dr Jakub Ciążela (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy we Wrocławiu) – „Badania litosfery oceanicznej na oceanach i w ofiolitach w kontekście polskiej licencji na poszukiwania siarczków polimetalicznych na Atlantyku”

Po referacie odbyło się walne zebranie Oddziału Poznańskiego PTGeol, na którym wybrany został skład komisji rewizyjnej Oddziału.

  • 04.11.2021 – dr hab. Karina Apolinarska, prof. Instytutu Geologii UAM „Możliwości i ograniczenia zastosowania składu izotopowego (δ13C i δ18O) muszli mięczaków słodkowodnych w badaniach paleośrodowiskowych”

Odczyt w ramach jubileuszowych ogólnopolskich sesji referatowych PTGeol, wygłoszony on-line.

  • 21.10.2021 – dr hab. Wojciech Włodarski, prof. Instytutu Geologii UAM „Dynamika sedymentacji i geologia strukturalna w strefie marginalnej lobu Liwca lądolodu warty  (międzyrzecze Krzny i Bugu): implikacje paleośrodowiskowe”

Odczyt w ramach jubileuszowych ogólnopolskich sesji referatowych PTGeol, wygłoszony on-line.

W roku akademickim 2021/2022 posiedzenia Oddziału Poznańskiego PTGeol odbywają się on-line lub w trybie łączonym (jednocześnie stacjonarnie oraz online).

Referaty organizowane wyłącznie przez Oddział wygłaszane są w środy o godzinie 16.00. W przypadku trybu stacjonarnego posiedzeń miejscem ich odbywania jest Instytut Geologii UAM (ul. Krygowskiego 12, 61-680 Poznań).

Posiedzenia organizowane we współpracy z Zarządem Głównym PTGeol przypadają w inne niż podany powyżej dni tygodnia.